grosik
90 - lat SPOŁEM

"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców istnieje na ostrowskim rynku od 11.08.1920r i pierwotnie nazywała się Kooperatywa Pracowników Fabryki Wagon. W 1929r. prowadziła 7 sklepów i piekarnię oraz posiadała wóz konny, którym rozprowadzano towar na ostrowskich wsiach. Działalnością Spółdzielni w tym okresie kierował Leon Domański. Spółdzielnia prowadziła również pracę o charakterze społeczno-wychowawczym. Działało Koło Kooperatystek organizujące dla swych członków kursy gotowania i pieczenia. W 1937r. Spółdzielnia zrzeszała 350 członków.


Po zakończeniu II wojny już 23.03.1945r. na Strzelnicy Miejskiej 45 osób założyło Powszechną Spółdzielnię Spożywców. Udział członkowski ustalony został w wysokości 25zł. Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Stanisław Suda, prezesem Wawrzyniec Rynkowski. Głównym zadaniem Spółdzielni było zaopatrzenie ludności. W tym roku działały 4 sklepy oraz piekarnia. Spółdzielnia liczyła 1294 członków. Następne lata to wzrost majątku Spółdzielni. Nastąpiło połączenie z PSS "Pocztowiec", a w 1949 r. Spółdzielnia posiadła już 37 sklepów, palarnię kawy, masarnię, piekarnię, ciastkarnię oraz rozpoczęła działalność gastronomiczną.

Po 1950r. następuje znaczne ożywienie szczególnie w działalności inwestycyjnej. Przeprowadzanych jest szereg prac modernizacyjnych, placówki wyposażane są w nowe urządzenia i meble. Wprowadza się też w tym okresie nowe formy sprzedaży. W 1958r. zorganizowano pierwszy sklep samoobsługowy, a w dwa lata później sprzedaż preselekcyjną. Od 1968r. ostrowska PSS stała się Oddziałem Terenowym poznańskiej WSS. Kolejna reorganizacja nastąpiła w wyniku nowego podziału administracyjnego kraju, a ostrowski oddział 1.07.1975r. przeszedł z poznańskiej WSS do kaliskiej. W tym czasie ostrowska spółdzielnia zrzeszała 10 tys. członków, prowadziła 88 sklepów i 6 punktów sprzedaży drobno detalicznej, posiadała 8 piekarń, masarnię i zatrudniła 1500 osób.


Druga połowa lat 70-tych to okres dynamicznego rozwoju. Powstało wówczas wiele nowych placówek handlowych, m.in. w 1979r. "Megasam" aktualnie ?Grosik" o powierzchni użytkowej 4.174 m2. Była to największa placówka handlowa w woj. kaliskim. W 1983r. powstała działająca do dziś "Społem" PSS w Ostrowie Wlkp

W latach transformacji 1989-92 "Społem" PSS w Ostrowie Wlkp. straciła wiele punktów sprzedaży: ze 112 w 1989r. do 44 w 1992r., w gastronomii z 52 zakładów do 10.

Od 2004r., po objęciu stanowiska Prezesa Zarządu przez Ryszarda Tyrpę systematycznie modernizowane są nasze placówki detaliczne i wymieniane całe wyposażenie sklepowe. Stworzona została sieć pod nazwą ?Grosik?. Za działania przywracające należne miejsce Społem w ostrowskim handlu, a tym samym utrzymanie miejsc pracy, Prezes Tyrpa otrzymał tytuł Ostrowianina Roku 2005.

Dziś "Społem" PSS 232 pracowników, a Zarząd Spółdzielni planuje dalszy rozwój.

» »